Beëdigd NVM-makelaar staat voor kennis, betrouwbaarheid en kwaliteit

Beëdigd NVM-makelaar staat voor kennis, betrouwbaarheid en kwaliteit

Hoe kunt u er als consument zeker van zijn dat uw makelaar bij de aankoop of verkoop van uw woning of bedrijfspand kennis van zaken heeft? En hoe kunt u er van op aan dat uw makelaar de kwaliteit biedt die nodig is om u met raad en daad bij te staan? Die garantie heeft u als u een NVM-makelaar in de arm neemt.

In de meeste gevallen betreft de aan- of verkoop van een woning een aangrijpende gebeurtenis. Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM  meent dat de consument bij zo’n transactie optimaal moet worden begeleid door een kundige en betrouwbare makelaar.

Daarom kan toekenning van het NVM-lidmaatschap alleen als de vakbekwaamheid en ethiek van de makelaar objectief en onomstotelijk zijn aangetoond. Vervolgens zien wij als NVM voortdurend toe op de kwaliteit van de NVM-makelaar en doen we intensief aan kennisoverdracht. Want het NVM-keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Iedere maand verwelkomt de NVM nieuwe leden. Deze maand is (naam makelaar) van (naam makelaarskantoor) uit (naam gemeente) door de NVM beëdigd. Met het afleggen van de eed belooft de NVM-makelaar dat hij zijn werk doet volgens strenge kwaliteitseisen en zijn vak uitoefent naar eer en geweten in dienst van u als consument. Transparant en duidelijk. Kundig en betrouwbaar.

Afschaffing wettelijke eed

Sinds 1 maart 2001 is de titel makelaar niet langer wettelijk beschermd en wordt de makelaar niet meer bij de rechtbank beëdigd. Vanaf die tijd mag iedereen zich makelaar noemen. Deze vrijheid levert voor u als consument geen enkele garantie op dat vakbekwaamheid en ethiek voldoende zijn gewaarborgd.

De afschaffing van de wettelijke eed is voor de NVM, de grootste brancheorganisatie met ruim 4.000 aangesloten makelaars, reden geweest om destijds een eigen beëdiging in het leven te roepen. De NVM wil daarmee meer dan ooit benadrukken dat het kiezen voor een bij de NVM aangesloten makelaar een veilige keuze is: een keuze voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Bij een NVM makelaar heeft u dus de beste garantie voor kwaliteit.

Delen:

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp